Insert your custom message here. close ×
+
WILL COMPOSE ANYTHING | Tel: +972-54-7250556 | kenneth@bezeqint.net | קורות חיים | Resume CV

!!בסוף הצדק מנצח

סוף סוך קצת חדשות טובות!!! בסוף הצדק מנצח!!

דוח בנק מזרחי: עלייה של 40% ברווח הנקי!

הרווח הנקי של בנק הפועלים: 903 מיליון שקל!

דוח אפריקה ישראל: זינוק של 150% ברווח התפעולי!

עשירי ישראל הגדילו את הונם ב-9 מיליארד דהשנה!

בדקתי (פעמיים!) ומצאתי שבכל הארץ, ובעולם למעשה, אין אנשים שיותר מתאים והוגן שיחלקו ביניהם את הרווחים האלה, מאשר הבעלים וההנהלה של הבנקים האלה! הם הכי בסדר! קודם כל הם הכי מבינים בכסף ולכן הצדק קובע שיהיה להם יותר כסף מכולם! וכמובן מגיע להם גם מה שבא עם הכסף, למשל בטחון כלכלי, בריאות, החיים הטובים, יוקרה, עתיד. חוצמזה, איזה אחלה אנשים הם, הא? הא? מה, סתם יש להם יותר כסף ממך? מה פתאום! הם יותר טובים ממך, זה למה! אלוהים אוהב אותם יותר מאשר אותך. ובנוסף, אם היו עושים משאל בכל העולם “לאיזה אנשים מגיע הכי הרבה כסף”, זה ברור שבראש הרשימה נמצא את סיטרמן גדעון, זיגלמן אבי ושחק יוסף, שהם מדירקטוריון בנק המזרחי, וכמובן את פרשר אלדד, שהוא סגן מנהל כללי של החטיבה הפיננסית! ואלה רק דוגמאות! ישנם רבים אחרים שמרוויחים הרבה יותר מהם, שזו הוכחה ברורה לכך שמגיע להם להרוויח יותר. כל האנשים האלה הם ווינרים, על אף העובדה המפתיעה והמצערת שאלה מהם המרוויחים יותר מסתכלים על אלה מהם שמרוויחים פחות כעל לוזרים. אבל אנחנו יודעים שלא כך הוא, ושבשבילנו לארי משה למשל, סגן מנהל כללי של החטיבה לתכנון, תפעול ובקרה, (ושמרוויח, נניח רק 55,000 ש”ח בחודש) מהווה דוגמא לחיים נכונים, מן אב רוחני שכזה.

וכאילו כל זה לא היה מספיק סבבה, אז הנה:

זינוק בשכר החציוני במשק: 5,984 שקלים ברוטו!

אני אישית מתקשה להכיל את השמחה למשמע הידיעה הזו: גם אני מעתה אוכל לחיות את החיים במלואם! לדעתי זה טרנד שעוד ימשך: בעיני רוחי אני כבר מדמיין את היום ששכר המינימום יעפיל ל 24 ש”ח לשעה! וואו, אשתי ואני הולכים לחגוג על בקבוק קינלי!No Response

Leave us a comment


No comment posted yet.

Leave a Comment